KAPKa

Krajina a památky Křivoklátska

V roce 2003 byl zřízena na Točníku ve spolupráci s Nudlí Klub Dětí Země s názvem "Krajina a památky Křivoklátska" (zkratka KAPKa). Nudle, která se specializuje spíše na podporu regionálních aktivit v oblasti kultury, neměla prostředky ani možnost věnovat se a reagovat na ekologické problémy a potřeby blízkého okolí. 

 

Děti Země - Klub krajina a památky Křivoklátska (KAPKa)

Klub se snaží dle svých možností:

1) umožnit svým prostřednictvím vstup a účast občanů ve správních řízeních stavebních a týkajících se krajiny a životního prostředí,

2) vést boj proti zbytečným aglomeračním prvkům v krajině a suplovat tak nedůrazný přístup správy ChKO Křivoklátsko v této oblasti (Lány,Újezd u Zbečna, Čilá, Březová, Hředle aj.),

3) podílet se na dokumentacích sporných rozhodnutí správních a samosprávných rozhodnutí v krajině,

4) pokusit se udržovat estetickou a praktickou hodnotu krajiny, a to i cestou osvěty,

5) dbát na dodržování platných územních plánů obcí a jejich vrchní právní síly ve stavební dokumentaci,

6) brigádnická činnost ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus a skautskými oddíly. 

 


Hrady Žebrák a Točník · Točník 1 · 267 51 Zdice · tel.: 311 533 202 · e-mail: tocnik@npu.cz

Aktulizace: 29.3.2024 · © 2016 Nudle o.s.