Nudle

O nás

NudleSpolek Nudle byl založen v roce 1999 jako občanské sdružení a byl přeregistrován v roce 2017. Jeho hlavní náplní je podpora a oživení kulturního dění na hradech Točník a Žebrák a v jejich okolí. Podílí se na pořádání a zabezpečení hudebních a jiných kulturních akcích na obou hradech a v jejich podhradí. V roce 2002 převzalo sdružení na základě obstaravatelských smluv i péči o dva "točnické" medvědy, což se stalo jeho hlavní činností. Podařilo zlepšit životní podmínky medvědů opravou a zvětšením výběhu. Další oblast činnosti se týká ochrany kulturního a přírodního bohatství v regionu. Sdružení se věnuje také místopisnému bádání, jehož výsledkem jsou besedy, výstavy,  projekce, Mazikongresy, komiksové příběhy a sborníky prací.

• adresa: Spolek NUDLE, Točník 30, 267 51 Zdice
• kontakt: nudle.os@seznam.cz

Akce a projekty

Slunkatoč slavnosti slunovratu Akce pořádaná každoročně v období letního slunovratu. Prozatím nejúspěšnější pátý ročník byl pojat jako benefiční akce pro rekonstrukci medvědího výběhu na hradě Točník. Příspěvek na medvědy přesáhl 50.000,- Kč. Samotná hudebně-divadelní přehlídka probíhá v prostorách hradu po celou noc. Z hudebních souborů v minulých ročnících na Slunkatoči vystoupily např. Létající koberec, Majerovy brzdové tabulky, Vladimír Merta, Jiří Schmitzer, Dún an Doras, Žáha, Metamorphosis, Petr Váša, Ty syčáci a další. Každým rokem navštíví tuto slavnost okolo 400 návštěvníku, pro které je kromě kulturního programu připraveno rozmanité občerstvení, ohně, hudební jamy a noc strávená na středověkém hradě. V současné době klademe důraz na protiváhu vůči velkému hudebnímu festivalu Hrady.cz a preferujeme alternativní hudební sféru s přihlédnutím k hradnímu prostoru.
Bárka - kafébar kulturní klub V nebytových prostorech bývalého pivovaru se sdružení Nudle podílí na chodu kulturního klubu. Jeho součástí je z čajovna, kavárna s příjemným prostředím a kulturním programem. Toto místo začíná být prostorem trávení volného času především mládeže z regionu. Pořádají se tu výstavy, hudební vystoupení, literární večery, filmové projekce, zábavně-odborné semináře, atd. Činnost tohoto prostoru bude i nadále záležet na možnostech sdružení, společenské soudnosti, zájmech návštěvníků a financích.
Div se... divadelní
a hudební
setkávání
Divadelní a hudební setkání probíhalo každoročně na konci letních prázdnin. Přehlídka se konala na hradě Točník a bývala 1 až 3 denní. Většinou přes den vystupovaly divadelní soubory a večer hudební (v minulých ročnících např.: divadlo Lampión, Sdružení extrémního folku Krása, Laurychovo divadlo, taneční soubor Bufet, Studio Hlamestyl a kapely Tata bojs, OTK, Oswald Schneider, Hm…, Lady I, Pluto a další). Během dne byla přehlídka přístupná i návštěvníkům hradu a tak byl celkový počet diváků asi 1.000 osob. Posledních několik ročníků se konalo ve spolupráci s občanským sdružením Lomikámen jako benefiční akce pro charitativní dům v Berouně. V posledních letech se tento festival nekoná a doufáme, že se někdy obnoví.
Mazikongres badatelská symposia

Od sklonku roku 2005 připravují zástupci Nudle první „Kongres osob hrady Točník a Žebrák vědecky osvícených“, na němž rozliční badatelé zábavnou formou sdělují širší veřejnosti poznatky ze svých několikaletých bádání o místních hradech, cisterciáckém klášteře plaském a tématech s nimi souvisejících. Pro roky nadcházející jsou připravovány další odborné semináře a konference, které odhalí a přiblíží další zajímavosti již nejen o hradech a klášteře, ale i o jejich okolí.

viz Badatelská činnost


Hrady Žebrák a Točník · Točník 1 · 267 51 Zdice · tel.: 311 533 202 · e-mail: tocnik@npu.cz

Aktulizace: 29.3.2024 · © 2016 Nudle o.s.