Expozice

Většina hradu je volně přístupná. Po zakoupení vstupenky máte možnost dostat se do jinak uzavřené části paláce a věže. V paláci se nachází model hradu v podobě z 13.století a model po  královské přestavbě hradu na konci 14. století i s rybničním systémem kolem, dále panely popisující historii hradu i s dobovými pohledy a také zbytky pískovcového točitého schodiště. Máte možnost navštívit i hlavní žebráckou věž - majestátní bergfrit s iluzivním kvádrováním (restaurování paní Tuhá z Rasovny), pohlédnout do hloubky hladomorny, kde byly ve 20.století nalezeny lidské kostry a vystoupat až na vrchol věže, z níž je krásný kruhový výhled nejen na horní hrad Točník, ale i do blízkého a širokého okolí.

V současné době je ve Velké věži instalována výstava "Dalekohled"  pana Martina Ceplechy, kdy nám hradní věž poslouží jako vhled do Vesmíru. Vernisáž.

Informační cedule naproti pivovaru pod hradem Žebrákem o historii Obce a Hradů s pamětní deskou ing.Otakarovi Zacharovi.

Služby

• rezervace prohlídek (telefonicky nebo emailem na hradě Točník)
• prodej suvenýrů (pohledy, brožury, turistická známka č. 225, ...)
• hrad je bohužel pro vozíčkáře nepřístupný (okružní jízda vhodná)

 

 Prosba-Geocashing

Zájemci o geocashing a žebráckou cashe neničte památku svým postupem zakázanou cestou z východní strany od pivovaru. Tudy se ke schránce nedostanete a v lepším případě skončíte jenom na skále. Obejděte hradiště od potoka ze západní strany. Ušetříte tím námahu i ostatky kaple Sv.Markéty a Apolináře a bývalého hejtmanství. Děkujeme. 


Hrady Žebrák a Točník · Točník 1 · 267 51 Zdice · tel.: 311 533 202 · e-mail: tocnik@npu.cz

Aktulizace: 21.9.2022 · © 2016 Nudle o.s.