Aktuality

Aktuality

2014

30.1. 2014 vložen nový článek v kategoriii bádání k poctě paní Anny Stupkové z Tění pod názvem "6771 dní"

2.2. 2014  doplněn přepis přednášky doc. Mazuta  III.mazikongresu z roku 2007 s názvem: "Hajzlík" 

7.2. 2014  přednáška Petra Zemánka na Obecním úřadu ve Stašově na téma "...nejen Zika, ale i Preislerovi" o historii, která měla být zapomenuta a která se dotýká i Stašova. 

31.3. 2014 otevřena "Medvědí stezka" v předhradí hradu Točníku, která umožňuje navštívit nový medvědín i malým dětem a  hůře pohyblivým lidem. Sedm cedulí stezky shrnuje informace o medvědech od obecného ke konkrétnímu. Náhledy jednotlivých desek naleznete zde:

19.5. 2014 byla vztyčena z podnětu Petra Zemánka a doc. Mazuta, za přispění o.s.Most pamětní deska Ing.Otakaru Zacharovi na budově bývalého točnického pivovaru(Točník čp.1), kde se dotyčný dne 16.3. 1870 narodil. Autorem pamětní desky je mladý výtvarník Daniel Paul. Akce se zúčastnil i životopisec Otakara Zachara pan Jiří Míka -"Mezi alembikem a spilkou". Otakar Zachar byl významným českým sládkem, organickým chemikem, spisovatelem a vydavatelem, mecenášem Mikoláše Alše, Adolfa Kašpara, Josefa Váchala ad.

Viz. Přednáška docenta Mazuta z VII. běhu Mazikongresu s názvem "Obzvláštníci"

13.7. 2014 byla ukončena textilní výstava v Hlavní věži hradu Žebráku restaurátorek Radky Kalabisové a Lucie Slivkové Waulinové. Byla ponechána jediná instalace, a to "Máto koule?"od Lucie Slivkové Waulinové, které bde využita do nové výstavy.

15.7. 2014 byla instalována nová výstava  v Hlavní věži hradu Žebráku , a to dalekovhled do Vesmíru pana Martina Ceplechy. Vernisáž výstavy proběhne 23.8. 2014  v 15,00 hodin.

2013 

29.11. 2013 vložen nový článek Petra Zemánka do badatelské činnosti "Židé-můj osud" o paní Heleně Vovsové z Panenských Břežan. 

2012   

Konference "Mistr Jan Hus a město Žebrák": zde

http://www.tocnik.com/App/Data/Badani/Badatelska_cinnost/Hus-Solzenicyn.pdf 

Glosa Jana Šinágla: Václav Sameš

2011

 

2010

5. 10. 2010 - Článek o panu Sládkovi, mj. autorovi místopisných knih z Lochovic naleznete zde.

6. 8. 2010 - Ve věku nedožitých 15 let odešel z hradu navždy kozel Marek, který po celý svůj život zpestřoval život na hradě i v podhradí.  

22. 6. 2010 - Hrady Žebrák a Točník najdete v pořadu ČT "Toulavá kamera" ze začátku června. Zhlédnout je můžete zde.

31. 3. 2010 - Při úklidu hradu Žebráku zjištěna opět devastace pokladny a krádež provlékaných železných vrátek zpod hlavní věže. Krádež byla nahlášena Policii ČR.

27. ledna - Ve středu 27. ledna 2010 hrál v konírně na hradu Točník Scott Kelly, kytarista a zpěvák Neurosis. Hrál sám, jen s akustickou kytarou. Scott Kelly vyhledává neobvyklá místa a vybral siTočník jako magické, neobvyklé místo. Koncert byl výjimečný. Byla sice velká zima a všude plno sněhu. Na Točníku nebyl žádný komfort – zato ale krásné prostředí starýho hradu a neuvěřitelně hypnotická, uhrančivá muzika jednoho chlápka.

 

2009

12. 12. 2009 • V rámci stavební akce "Oprava krovu Královského paláce" na hradu Točníku byla provedena oprava santusní věžice z dřevěného lešení. Lešení zůstává do zavěšení zvonu, který je v opravě.

4. 12. 2009 • Natáčení předvánoční reklamy na vůz Škoda na nádvoří hradu.

15. 11. 2009 • Dokončena úprava příjezdové komunikace na hrad Točník. Bohužel štětovaná komunikace ve strmé části nad obecním parkovištěm byla deformována průjezdem válce.

13. 11. 2009 - Dokončena oprava přístupového schodiště k hlavní věži hradu Žebráku panem Jiřím Dohnalem (zvaným Čaki).

31. 10. 2009 - Bylo dokončeno restaurování torza šnekového schodiště ve Starém paláci hradu Žebrák akademickým sochařem Jiřím Fialou.

31. 10. 2009 - Během letošní sezóny proběhly úspěšně na louce pod hradem Žebrákem opět dva hudební festivaly, a to Reggae Meeting na konci května a České hrady.cz v červenci.

28. 10. 2009 • Dokončeno restaurování severní fasády Královského paláce (PZAD) akademickým sochařem Jiřím Fialou. V souvislosti s touto akcí byla opravena okna ve 3. a 4.podlaží Královského paláce uměleckým truhlářem Svobodou z Rokycan.

24. 10. 2009 - Během natáčení ruského filmu "Faust" došlo ke stavbě Markétina domku na louce pod hradem Žebrákem. Těsně před dokončením těchto kulis se zjistilo, že vítr poškodil velký jasan a hrozil jeho pád do postavených filmových dekorací. Přivolaní hasiči z Hořovic svým briskním zásahem eliminovali tuto hrozbu, stavba byla dokončena a filmování zde zdárně proběhlo. Hořovickým hasičům děkujeme.

22. 9. 2009 - Do kozí ohrady přibyl nový obyvatel prase Ludvík.

20. 8. 2009 • Natáčení ruského filmu "Faust" režiséra Alexandra Sokurova podle předlohy Johanna Wolfganga Goetha. (Produkce: Ankor film s.r.o.-rodina Bykovova / Stavba: 20.8.-24.9. 2009 / Natáčení: 24.9.-9.10. 2009 / Likvidace: 10.10.-20.10. 2009) Po tuto dobu je hrad Točník veřejnosti uzavřen. Děkujeme za pochopení.

27. 7. 2009 - Dnešního dne dokonala medvědice Mišta, která ochrnula na spodní část těla a déle než měsíc se nemohla pohybovat. Bylo ji 27 let.Naopak medvěd Jarda se postupně uzdravil a těšíme se z jeho návratu po dlouhé nemoci. Zima ukáže.

30. 6. 2009 - Instalace modelu hradu Žebráku v jeho podobě z poloviny 15. století v Malém paláci . Autorem je "mistr katovský" pan Vladimír Pasák. Můžete tak porovnat dvojí podobu hradu - původní z 13.století a vrcholnou z 15.století.

22.6.2009 • Hrady Žebrák a Točník najdete v pořadu ČT "Toulavá kamera" ze začátku června. 

24. 4. 2009 - Při obhlídce hradu Žebrák bylo zjištěno, že ovce pana Sojky si oblíbily spodní věž hradu Žebráku a považovaly ji za svůj detašovaný chlív. O to víc, že jim ve věži někdo upravil i přístřešek. Věž byla uzamčena mříží, návštěvníci však do ní mohou nakouknout.

21. 2. 2009 - Během letošní zimy byla pokladna hradu Žebrák dvakráte navštívena neznámými osobami, které nejenom vylomily zámky a devastovaly okolí, ale odstranily z pokladny navždy i nářadí a několik drobností. Devastována bylo i okolí středověké vytápěcí pece, a tak bylo přistoupeno k zabezpečení tohoto prostoru mříží.

 

2008

20. 10. 2008 - Medvěd Jarda je vážně nemocen. Držme mu palce.

22. 6. 2008 - Dne 16.6. - 19.6. 2008 postaveno lešení k severní fasádě Královského paláce, aby mohla proběhnout její sanace.

22. 6. 2008 - Jalovice Karamela v ohradě získala souputníka býčka Štěpána Stašovského a jde jim to k duhu.

6. 6. 2008 - Část točnického kozího a ovčího stáda převezeno nad Křivoklát ke spásání 1,5 ha rezervace na Babě.

12. 5. 2008 - Od 12.5. má Točník dva nové obyvatele, a to kohouta se slepicí.

25. 1. 2008 - Proběhlo natáčení epizod pro americký film "Solomon Kane".

19. 1. 2008 - Proběhlo 1. letošní "tahání" trámů replikou středověkého jeřábu pro opravu krovu Královského paláce.

15. 1. 2008 - Dokončen úklid předhradí správou hradů po roční tesařské činnosti při opravě krovu Královského paláce.

1. 1. 2008 - Každoroční obecní vítání Nového roku proběhlo v 1 hodinu po půlnoci slavnostním ohňostrojem z báně žebráckého hradu.

 

2007

29. 12. 2007 - Dokončeno restaurování omítek v konírně Velkého paláce, restaurování dvou portálů v 1. patře hradní věže pod vedením akademického sochaře Jiřího Fialy.

22. 12. 2007 - Dokončena oprava hradby mezi 1. hradní branou a Velkým palácem, chodbičky v síle zdi a vnitřního prostoru věže (katovny) zedníky firmy Pegisan, které vedl mistr František Mareš.

30. 9. 2007 - Vztyčení otočného ramene na šlapacím středověkém jeřábu. Tím byl jeřáb na fasádě Královského paláce zkompletován a může být plně využit k opravě krovu Královského paláce.

29. 9. 2007 - Šplhání středověkého šlapacího jeřábu na fasádu Královského paláce proběhlo úspěšně.

21. 7. 2007 - Socha patrona točnické kaple Sv. Bartoloměje byla převezena k restaurování do dílny a.s. pana Křížka.

11. 3. 2007 - Provedeno odklízení stromů poškozených vichřicí pod hradem Žebrákem.

11. 3. 2007 - Restaurátor pan Kándl provedl průzkum kaple Sv. Bartoloměje nahradu Točníku k chystané rekonstrukci a zároveň učinil návrh na restaurování obrazů v kapli.

11. 3. 2007 - V třešňovce přibyl další obyvatel: jalovice Karamela.

11. 3. 2007 - V současné době provádí pan Růžička nákup dřeva od pana Jeronýma Colloreda Mannsfelda k přípravě stavební akce "Oprava krovu Královského paláce."

10. 1. 2007 - Pan Vladimír Pasák pracuje na modelu hradu Žebráku v podobě z poloviny 15. století.

10. 1. 2007 - V současné době přes teplou zimu oba medvědi spí ve výběhu zahrabaní ve vyhrabaném dvoupatrovém brlohu. Doufejme, že se nepropadnou jeden na druhého.

 

2006

18. 12. 2006 - Ukončila firma Pegisan opravu zdi mezi 2.a 3. nádvořím. Zároveň restaurátor akad.sochař Jiří Fiala provádl restaurování východní stěny věže a restauráror Jan Brabec dokončil restaurování oken Velkého paláce.

20. 11. 2006 - Na hrad Točník dorazila z Prahy poslední část středověkého jeřábu k zimnímu spánku. Jeřáb posloužil ještě v říjnu k vytažení soch na mosteckou věž Karlova mostu. V příštím roce jeřáb poslouží k opravě krovu Královského paláce. Těšme se. Více o jeřábu zde.

29. 9. 2006 - Využijte poslední příležitost si zašlapat ve středověkém jeřábu na Pražské hradě (u Vladislavského sálu) dne 30.9. 2006 od 10,00 do 16,00 hodin, než bude rozebrán a přesunut na Karlův most(zvedání soch na Mosteckou věž) a pak na Točník k opravě krovu.

29. 4. 2006 - Pro zvědavé návštěvníky: do 12.5. 2006 můžete spatřit na hradu Točník filmařské kulisy k filmu pana Juraje Jakubiska o čachtické paní "Love story Bathory". Filmaři bohužel neuhradili druhou část nájemného, a to jde prý o nejdražší český film.

26. 4. 2006 - Dnešní den byla na hrad Točník přivezena nová medvědice Mišta (24 let) z plzeňské ZOO, spuštěna jeřábem pana Opatrného do medvědína v hradním příkopu. Medvěd Jarda (15 let) tak získal novou družku jako náhradu za zemřelou medvědici Babetu. Děkujeme plzeňské ZOO a zejména panovi Trejbalovi. Budiž medvědům přáno.

9. 4. 2006 - Dne 3.4. 2006 mocný úder blesku vytrhal rozvodné kabely ze země, a vyřadil z provozu elektroinstalaci na hradu Točník. Do opravy funguje elektřina pouze provizorně. 

9. 4. 2006 - Od 1. května 2006 proběhne na Pražském hradě v rámci lucemburské výstavy stavba středověkého jeřábu k didaktickým a praktickým účelům. Po skončení výstavy bude jeřáb rozebrán a přesunut na hrad Točník, kde bude trvale instalován a používán. 

 

2005

15. 12. 2005 - Od 13.12. 2005 probíhá na hradu Točník stavba k natáčení filmu pana Jakubiska o Čachtické paní -Bathoryčce. Natáčení proběhne na jaře roku 2006. Bližší informace v příslušných měsíčních programech (viz.program).

15. 12. 2005 - Dokončeny kresby ke knížce příběhů ze života kozla Marka, nejstaršího člena stáda pod hradem. Autorem kreseb je tentokráte Mirek Vostrý.

15. 12. 2005 - Proběhla na hradu Žebrák oprava nejstarší části hradební zdi k dolní věži ze 13. století. Díky této opravě došlo k její záchraně v poslední chvíli.

18. 9. 2005 - Dnes kolem 16.hodiny odešla navždy během operace 34 letá medvědice Babeta. Její partner medvěd Jarda zůstává zatím ve výběhu sám... 

12. 9. 2005 - V současné době je medvědice Babeta ve stavu nemocnosti. Vzhledem k jejímu věku a zelenému zákalu je její stav vážný. O její vyléčení se snaží členové občanského sdružení Nudle, MVDr. Eva Moutelíková a veterinární lékař Plzeňské ZOO MVDr. Rampich. Držte jí palce. 

12. 9. 2005 - Na spásání třešňovky pod hradem Točníkem se také podílí kozí faremní stádo Tomáše Frant, jeho ženy Jacqueliny a jejich dětí ze Stašova.

11. 9. 2005 - V současné době oba kozlové Orlík a Ořech, beran Pepa s partnerkami položili základ pro jarní mateřskou školku podtočnického stáda.

12. 7. 2005 - Byly přidány nové fotografie do galerie.

18. 6. 2005 - U hradu Točníku můžete spatřit přivázaného kozla Marka, nejstaršího člena točnického stáda (10 let věku). Jeho zajištění je důsledkem toho, že se naučil pravidelně navštěvovat pohostinství U rytířů u točnického hřiště a okolní zahrady.

15. 5. 2005 - Byl vystavěn nový seník s chlívkem pro ohradní zvířata nad dolním parkovištěm. Stavitelem byl Jiří Čaky Dohnal a jeho Kamila. V současné době probíhá oprava ohrad Honzou A.

18. 3. 2005 - Pan architekt Richard Vyškovský vytvořil svým osobitým a tvůrčím způsobem pro časopis ABC rekonstrukční model hradu Točníku. Čtenáři se mohou tedy těšit na další výtvor z jeho dílny. Děkujeme.

18. 3. 2005 - Probíhá stavba modelu hradu Žebráku z období husitských válek, autorem je zkušený "hradní" modelář pan Vladimír Pasák, zvaný Maté - člen šermířské a divadelní společnosti Merlet. Tento je také autorem modelu hradu Žebrák v podobě ze 13. století, který je součástí hradní expozice od roku 2002. 

15. 3. 2005 - V Národním technickém muzeu proběhla prezentace navrhovaného řešení generální opravy krovu Královského paláce za pomoci rekonstrukce středověkého jeřábu inspirovaného biblí Václava IV. Účastníci společného projektu: manželé Brownovi (Boston-USA), Ing. Vít Mlázovský, Petr Růžička. Bohužel tento rok nebyly na tuto zajímavou akci přiděleny finanční prostředky.

 

2004

24. 12. 2004 - Vytvořena knížka komiksových příběhů zemřelého koně, anglického plnokrevníka Virbiho, z točnického stáda. Příběhy shromáždil točnický kastelán Petr Zemánek a nakreslil kastelán kláštera Plasy Pavel Duchoň. Je to již třetí počin tohoto kastelánského tandemu.


Hrady Žebrák a Točník · Točník 1 · 267 51 Zdice · tel.: 311 533 202 · e-mail: tocnik@npu.cz

Aktulizace: 29.3.2024 · © 2016 Nudle o.s.