Ohrada

V roce 2000 začaly Státní hrady Křivoklátska a občanské sdružení Nudle s pracemi v bývalé třešňovce pod hradem Točníkem, o kterou se 15 let nikdo nestaral. Třešně, které byly pohlcovány šípky, trnkami, hlohy a neúnavnými jasany, byly odhaleny a začaly tak volně dýchat. V současné době je areál o rozloze 5ha obehnán ohradou a je spásán kozami, ovcemi a prasetem. Zbývající 4 ha třešňovky a okolí kopce Jezevčíku spásá mobilní kozí stádo Tomáše Franty ze Stašova. 

Osazenstvo

Zdejší zvířata patří rodinám Pavlíků a Zemánků. Stavy zvěře se neustále mění a tak v podhradí najdete kozy, ovce, prasata a občas i poníky či osla. Zvířata můžete krmit pouze tvrdým pečivem, jinak jim můžete způsobit zdravotní potíže či smrt.

V roce 2011 jsme přivezli nového černého berana, a tak jsme získali barevné stádo ovcí. 

Svéráznost místních koz si návštěvníci mohou zažít sami. "Otcem" kozího stáda byl kozel Marek, který se narodil na hradě Točníku a vyrostl na něm. Choval se vždy svérázně a nevypočítatelně. Přeskočil kdejakou ohradu, otevíral si klikou, turistům kradl svačiny, filmařům sádru a barvy, naučil se chodit v létě odpoledne na hřiště na pivo a odpadky, přitom vždy okousal pelargónie u Nezbedů a Boháčů. Zemřel v roce 2011 na koliku, neboť filmařům opět ukořistil sádru a zapíjel ji barvou. Marek má pomníček na skále naproti točnickému hradu.

V současné době v ohradě najdete kňoura - černého s kelčáky - Ludvíka. Jeho světlejší kolega Čučo žije před hradem Točník.


Hrady Žebrák a Točník · Točník 1 · 267 51 Zdice · tel.: 311 533 202 · e-mail: tocnik@npu.cz

Aktulizace: 29.3.2024 · © 2016 Nudle o.s.